От много ум… Вражалец

по Ст. Л. Костов

сценична композиция и постановка Асен Шопов
сценография Стефан Савов
костюми Константин Радев
музикален ръководител Димитър Вълчев

участват: Константин Коцев, Божидар Лечев, Хиндо Касимов, Пламен Дончев, Георги Кишкилов, Димитър Бочев, Димитър Манчев, Адриана Палюшева, Цветана Платиканова, Красимира Казанджиева, Илия Добрев, Ангел Георгиев, Георги Парцалев, Георги Калоянчев, Светослав Пеев, Васил Попов, Димитър Георгиев, Сотир Майноловски, Иван Обретенов, Стоянка Мутафова 

премиера - октомври 1980 г.

Постановки